ارزیابی نیمسال دوم سال تحصیلی95-96 مدرسان مرکز آموزش علمی-کاربردی واحد30تهران (توسط دانشجو)

دانشجوی گرامی:
ضمن قدردانی از ارزیابی شما به اطلاع میرساند ارزیابی مدرسان با هدف افزایش سطح کیفی مرکز صورت میگیرد.
به اطلاع میرساند پاسخ های شما بدون ثبت اطلاعات دانشجویی ذخیره و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
* نظرات شما در ارتقای مرکز بسیار موثر است.
* پیشنهادات تشریحی شما به تشخیص مشکلات و رفع آن ها به ما کمک خواهد کرد.
* نظرات شما برای مرکز بسیار با اهمیت است، خواهشمند است در کمال حوصله، دقت و صداقت صفحات ارزشیابی را در سایت مرکز تکمیل و در جهت ارتقای مرکز مشارکت نمائید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
* لطفا به سوالات زیر در کمال صداقت و امانت پاسخ دهید.
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر
به منظور جلوگیری از خطا و ثبت بیش از ندازه پاسخنامه آی پی شما در سیستم ثبت میگردد. لذا با هر دستگاه به تعداد دروس خود ارزیابی نمائید. ارزیابی های غلط فاقد اعتبار است.
خواهشمند است پست از ثبت و ارسال، به منظور ارزیابی درس بعد خود مجددا وارد این صفحه شوید
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family